ليست پرطرفدارترين رشته هاي كارشناسي ارشد

ليست پرطرفدارترين رشته هاي كارشناسي ارشد


ردیف

نام رشته 

 مهندسی کامپیوتر

 مهندسی برق

 ریاضی

 مدیریت

 مهندسی عمران

 معماری

 مهندسی مکانیک

 کتابداری

 مهندسی کشاورزی

10 

 تربیت بدنی و علوم ورزشی

11 

 زبان انگلیسی

12 

 مهندسی صنایع

13 

 فیزیک

14 

 الهیات و معارف

15 

 حقوق

16 

 شیمی

17 

 علوم تربیتی

18 

 فناوری اطلاعات

19 

 ارتباط تصویری
منبع: خبرگزاري مهرنظرات