آخرين تغييرات كنكور دكتري

سازمان‌ سنجش‌ آموزش کشور برای سومین بار در اطلاعیه تکمیلی، ظرفیت جدید و تغییرات برای مرحله افزایش ظرفیت پذیرش دانشجو در آزمون ورودی دکتری نیمه متمرکز سال 90 را اعلام کرد.


 تمامی داوطلبانی که در اعلام نتایج نهایی آزمون نیمه متمرکز دکتری سال 90 پذیرفته نشده اند، می توانند برای انتخاب رشته به سایت سنجش مراجعه کنند.


ظرفیت‌ پذیرش‌ رشته ‌محل های جدید و افزایش ظرفیت برخی از کد رشته محلهای آزمون‌ ورودی‌ دوره های دکتری تخصصی (نیمه متمرکز) سال 90 حدود سه هزار نفر اعلام شده است و تاکنون دانشگاهها اصلاحات متعددی را در این زمینه اعلام کرده اند.
داوطلبان تا 23 آذرماه فرصت دارند بر اساس ضوابط و شرایط مندرج با مراجعه به پایگاه اینترنتی سازمان سنجش آموزش کشور به نشانی www.sanjesh.org  و 5 کد رشته محل را انتخاب کنند.


گزینش نهایی در هر یک از کد رشته‌ های تحصیلی‌ اعلام شده بر اساس شرایط اعلام شده است و در آن‌ دسته‌ از کد رشته‌ های‌ امتحانی‌ که‌ ظرفیت‌ اعلام‌ شده‌ بیش‌ از یک‌ محل‌ تحصیل‌ باشد، داوطلبان‌ در صورت‌ تمایل ‌می‌‌توانند حداکثر تا 5 کد رشته محل را به ترتیب‌ اولویت، انتخاب‌ کنند.


بر اساس اعلام سازمان سنجش آموزش کشور، منحصراً داوطلبانی که در آزمون دکتری سال 90 در جلسه آزمون حاضر بوده اند و در ردیف پذیرفته شدگان نهایی قرار نگرفته اند، حق انتخاب کد رشته محلهای مندرج در این اطلاعیه را دارند و داوطلبانی‌ که‌ اسامی‌ آنان‌ به‌ عنوان‌ پذیرفته‌ شده‌ نهایی‌ در یکی‌ از کد رشته‌ محلهای‌ تحصیلی‌ اعلام‌ شده‌است، حق‌ انتخاب کد رشته محل را ندارند.
سازمان‌ سنجش‌ آموزش‌ کشور اعلام کرد با توجه به اینکه بعضی‌از دانشگاهها ‌پس از اطلاعیه های اولیه سازمان سنجش، ظرفیتهای‌ جدید خود را اعلام کردند، 112 نفر ظرفیت در دوره دکتری به مجموعه ظرفیت پذیرش در مرحله تکمیل ظرفیت دکتری سال 90 اضافه شد.


همچنین مبالغ شهریه دوره های شبانه ازسوی دفتر گسترش آموزش عالی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری تعیین و به دانشگاهها اعلام می شود.

 


نام رشته

نام دانشگاه

نام رشته

نام دانشگاه

برنامه ریزی شهری

دانشگاه تربیت مدرس

شیمی با زمینه کاتالیزورها

دانشگاه گیلان

علوم اقتصادی

دانشگاه رازی کرمانشاه

فیزیک اتمی ومولکولی- لیزر
  

دانشگاه گیلان

علوم اقتصادی
  

موسسه عالی آموزش وپژوهش مدیریت وبرنامه ریزی

فیزیک گرایش اتمی و مولکولی

مرکزبین المللی علوم وتکنولوژی پیشرفته وعلوم محیطی(کرمان)

 برنامه ریزی درسی

دانشگاه تربیت مدرس

ریاضی محض

دانشگاه گیلان

تکتونیک

دانشگاه گلستان

نانوشیمی

دانشگاه کاشان

شیمی فیزیک 

دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره)

 مهندسی شیمی

دانشگاه کاشان

شیمی الی

دانشگاه کاشان

مهندسی پلیمر/صنایع پلیمر 

پژوهشکده صنایع رنگ (تهران)

شیمی معدنی

دانشگاه گیلان

مهندسی عمران نقشه برداری

دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی

 پلیمر

دانشگاه گیلان

مهندسی برق

دانشگاه بیرجند

الکترونیک

دانشگاه شاهد

مهندسی مکانیک طراحی کاربردی

دانشگاه کاشان

 بیوالکتریک 

دانشگاه شاهد

تغذیه دام

دانشگاه علوم کشاورزی ومنابع طبیعی ساری

آبیاری و زهکشی

دانشگاه زابل

اصلاح نباتات -ژنتیک بیومتری

دانشگاه زنجان

اصلاح نباتات - ژنتیک بیومتری

دانشگاه گیلان

زراعت /اکولوژی گیاهان زراعی

دانشگاه گیلان

بیماری شناسی گیاهی 

دانشگاه زنجان

بیماری شناسی گیاهی

دانشگاه گیلان

زبان شناسی همگانی

دانشگاه اصفهان

 

 

 

تغییرات ظرفیت بر اساس اعلام دانشگاههای پذیرنده دانشجوی دکتری تخصصی

 

 

ردیف

توضیحات

1

ظرفیت رشته محل های مدیریت و سیستم بهره وری و زبان وادبیات فارسی دانشگاه یزد دو نفر است

2

ظرفیت رشته محلهای ریاضی محض و ریاضی کاربردی دانشگاه لرستان پنج نفر است

3

ظرفیت رشته محلهای علوم سیاسی و زبان وادبیات عرب دانشگاه اصفهان دو نفر است

4

ظرفیت رشته محل علوم قرآن وحدیث دانشگاه کاشان پنج نفر است

5

ظرفیت رشته محل مهندسی مکانیک(تبدیل انرژی) دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی سه نفر است

6

ظرفیت رشته محل ریاضی کاربردی دانشگاه گیلان 8 نفر است ( فرآیندهای تصادفی 2 نفر، عددی 2 نفر، مسائل مقدار مرزی 2 نفر، تحقیق در عملیات 1 نفر، کنترل و بهینه سازی 1 نفر)

7

ظرفیت رشته محل ریاضی (جبر) دانشگاه گیلان یک نفر و پذیرش در رشته محل ریاضی این دانشگاه یک نفر فقط برای گرایش آنالیز است

8

پذیرش دررشته محل مهندسی پلیمر-صنایع رنگ پژوهشکده صنایع رنگ به شیوه آموزشی پژوهشی بوده و پژوهش محور نیست

9

ظرفیت رشته محل مخابرات دانشگاه شاهد سه نفر است

10

پذیرش دررشته محل محیط زیست دانشگاه ملایر از ردیف رشته امتحانی گروه کشاورزی صورت گرفته و عنوان رشته مذکور مهندسی منابع طبیعی محیط زیست استهمچنین بر اساس اعلام مرکز تحقیقات نجوم و اخترفیزیک مراغه پذیرش و تحصیل دانشجویان در این مرکز در قالب طرحهای پژوهشی تقاضامحوری خواهد بود که موسسات دولتی و یاغیردولتی متقاضی با عقد قرارداد اجرای آن را به این مرکز واگذار کرده و اعتبار کامل آن را تامین کنند.


بنابراین متقاضیان دارای مدرک کارشناسی ارشد فیزیک (ترجیحاً در یکی از گرایشهای وابسته به نجوم واخترفیزیک) که سوابق تحصیلی و پژوهشی درخشان به ویژه در یکی از زمینه های تحقیقاتی این مرکز داشته باشند در اولویت هستند.


سازمان‌ سنجش در ادامه اطلاعیه‌های قبلی که بخشی از آن در فوق نیز منتشر شد اطلاعیه ای دیگر نیز صادر کرد. بر اساس این اطلاعیه علاوه‌ برظرفیتهای‌ مندرج‌ در دفترچه‌ راهنمای‌ ثبت نام آزمون و اطلاعیه های قبلی، ظرفیتهای اعلام شده از سوی دانشگاه ها تصحیح شده است.

 

                                     اصلاحات اعمال شده برای ظرفیت آزمون دکتری سال 90


ردیف

توضیحات

1

ظرفیت رشته محلهای 3174 , 3179 , 3194 , 3205 ریاضی دانشگاه قم هرکدام دو نفر است

2

ظرفیت رشته محلهای  1149 , 1148 , 1147 علوم تربیتی دانشگاه تربیت معلم تهران به ترتیب چهار، پنج و سه نفر است

3

ظرفیت رشته محل 1607 فیزیک پلاسما دانشگاه تربیت معلم تهران پنج نفر است

4

کلیه کدرشته محلهای روزانه اعلام شده برای دانشگاه علم و صنعت ایران در اطلاعیه های فبلی حذف می شود و این دانشگاه فقط برای دوره شبانه در رشته های مندرج در جداول مربوطه پذیرش می کند. دانشگاه فاقد خوابگاه است

5

طبق اعلام دانشگاه تربیت معلم تهران این دانشگاه فاقد امکانات خوابگاهی است

6

پذیرش در رشته محل 3297 فرماندهی و کنترل دانشگاه صنعتی مالک اشتر از ردیف رشته امتحانی 2320 مهندسی کامپیوتر صورت گرفته و داوطلبان رشته امتحانی مجموعه مهندسی کامپیوتر می توانند این رشته را انتخاب کنند


منبع: خبرگزاري مهرنظرات