تقويم آموزشي دانشگاه هاي تهران- شروع زودهنگام

تقويم آموزشي دانشگاه هاي تهران- شروع زودهنگام

امسال دانشگاهها برای اینکه بین دو نیمسال اول و دوم سال تحصیلی از نظر زمانی تعادل ایجاد کنند، سال تحصیلی 92-91 را زودتر از سال‌های گذشته آغاز کردند تقویم آموزشی 32دانشگاه کشور نیز بر همین اساس برای ترم جدید اعلام شد.

 با ایجاد تعادل بین دو نیم سال تحصیلی، جلسات آموزشی نیم سال دوم سال تحصیلی هدفمند و با کیفیت تر می شود.

به عنوان مثال، بهزاد وثوقی - معاون آموزشی دانشگاه خواجه نصیر الدین طوسی دلیل زود آغاز شدن نیم سال دوم را افزایش کیفیت جلسات آموزشی عنوان کرد. شماره

 دانشگاه

 شروع سال تحصیلی

 حذف و اضافه

 شروع امتحانات

 1

 تربیت مدرس

 23 بهمن 91

  6 و 7 اسفند 91

 25 خرداد الی 2 تیر 92

 2

 دانشگاه الزهرا

 14 بهمن 91

 23و 24 بهمن 91

 26 خرداد الی 13 تیر 92

 3

 دانشگاه علامه طباطبایی

 30 دی ماه 91

 8الی 12 بهمن 91

 4الی 19 خرداد 92

 4

 دانشگاه تهران

 7بهمن 91

 14الی 17 بهمن 91

 18 خرداد الی 2 تیر 92

 5

 دانشگاه امیرکبیر

 7بهمن 91

 15بهمن 91

 20 خرداد الی 2 تیر 92

 6

 دانشگاه صنعتی شریف

 14 بهمن 91

 21 الی 25 بهمن 91

 20 خرداد الی 6 تیر 92

 7

 دانشگاه علم و وصنعت

 14 بهمن 91

 21الی 25 بهمن 91

 2 الی 16 تیر 92

 8

 دانشگاه امام صادق

 14 بهمن 91

 19 بهمن 91

 یک الی 13 تیر 92

 9

 دانشگاه شهید بهشتی

 14 بهمن 91

 16 الی 18 بهمن 91

 18 الی 30 خرداد 92

 10

 دانشگاه خواجه نصیرالدین طوسی

 10 بهمن 91

 25و 26 بهمن 91

 18 خرداد الی 3 تیر 92

منبع: خبرگزاري مهر

نظرات