معرفي قائم مقام جديد دانشگاه علوم پزشكي تهران

قائم مقام دانشگاه علوم پزشکی تهران با حکم سرپرست این دانشگاه منصوب شد.

دکتر محمدرضا منصوری رئیس دانشگاه علوم پزشکی تهران، طی حکمی دکتر حسین کشاورز را به سمت قائم مقام خود در دانشگاه منصوب کرد.

دکتر کشاورز پیش از این سمت معاون آموزشی دانشگاه علوم پزشکی تهران و دبیر شورای آموزش تخصصی علوم پایه و بهداشت وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی را بر عهده داشت.منبع: خبرگزاري مهر

نظرات