تاريخ برگزاري بيستمين دوره آزمون زبان انگليسي وزارت بهداشت

MHLE  = Ministry of Health Language Exam

آزمون MHLE توسط وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشكي برگزار مي‌شود. هدف اين آزمون سنجش توانايي افراد در زمينه زبان انگليسي مي‌باشد.

سطح آزمون MHLE در حد آزمون تافل بوده و داوطلب در صورتي كه حداقل نيمي از كل نمره آزمون را كسب نمايد پذيرفته خواهد شد.

بعد از قبولي در اين آزمون براي داوطلب گواهي صادر خواهد شد كه تا 2 سال (مانند آزمون تافل) اعتبار خواهد داشت.

اين آزمون مخصوص افرادي مي‌باشد كه قصد ادامه  تحصيل در دوره‌هاي دكتري تخصصي داخل و اعزام به خارج از كشور را دارند.

زمان برگزاري دوره بيستم اين آزمون 3 بهمن ماه مي باشد.

همچنين براي كسب اطلاعات بيشتر در خصوص دوره هاي آمادگي MHLE فرهيختگان به اين لينك مراجعه نماييد.نظرات