اسامي برترين دانشگاه هاي كشور از نظر فرهنگي

مشاور عالی معاون فرهنگی وزارت علوم، دانشگاهها و معاونان برتر فرهنگی اجتماعی را درسال تحصیلی 90 -91 معرفی کرد.

 احمد علمشاهی - مشاور عالی معاون فرهنگی وزارت علوم امروز در نشست مشترک معاونان فرهنگی و اجتماعی دانشگاهها و نمایندگان وزیر در هیات نظارت بر تشکل های اسلامی که در وزارت علوم برگزار شد، دانشگاههای برتر فرهنگی اجتماعی و معاونان برتر فرهنگی اجتماعی دانشگاهها در سال تحصیلی 90- 91 را معرفی کرد.

وی با اشاره به معاونان برگزیده فرهنگی اجتماعی دانشگاهها گفت: دکتر علیرضا مخبر دزفولی معاون فرهنگی اجتماعی دانشگاه چمران اهواز، دکتر فرزاد جهان بین معاون فرهنگی اجتماعی دانشگاه بین المللی امام خمینی، حجت الاسلام محمدرضا خدایی معاون فرهنگی اجتماعی دانشگاه لرستان، دکتر محمد رهنما معاون فرهنگی اجتماعی دانشگاه زابل به عنوان معاونان برگزیده دانشگاه در سال 90 - 91 شناخته شدند.

وی گفت: حجت الاسلام دکتر سید صدر الدین شریعتی رئیس دانشگاه علامه طباطبایی از نظر اجرای سیاستهای فرهنگی وزارت علوم برگزیده شناخته شد.

وی تصریح کرد: دکتر مسعود صدری نسب رئیس دانشگاه علوم و فنون دریایی خرمشهر نیز به عنوان رئیس دانشگاه برتر از نظر حمایت از فعالیتهای فرهنگی و اجتماعی دانشگاه شناخته و برگزیده عنوان شد و دکتر عباس محمدیان رئیس دانشگاه حکیم سبزواری از نظر حمایت از فعالیتهای فرهنگی و اجتماعی قابل تقدیر شناخته شد.

علمشاهی تصریح کرد: دانشگاه فردوسی مشهد از میان دانشگاههای مادر به عنوان دانشگاه برگزیده فرهنگی اجتماعی شناخته شد، دانشگاه محقق اردبیلی از میان دانشگاههای بزرگ به عنوان دانشگاه برتر اعلام شد، دانشگاه هنر اسلامی تبریز از میان دانشگاههای متوسط به عنوان دانشگاه برتر و دانشگاه سلمان فارسی از میان دانشگاههای کوچک به عنوان دانشگاه برتر شناخته شدند.

وی ادامه داد: دانشگاه صنعتی اصفهان، علم و صنعت ایران و سیستان و بلوچستان از گروه دانشگاههای مادر قابل تقدیر شناخته شدند و همچنین دانشگاه شهید مدنی آذربایجان و دانشگاه شاهد از میان دانشگاههای بزرگ، دانشگاه صنعتی شیراز و ایلام از میان دانشگاههای متوسط و دانشگاه تربت حیدریه و صنعتی اراک از میان دانشگاههای کوچک به عنوان دانشگاههای قابل تقدیر شناخته شدند.


علمشاهی در ادامه به شاخص های انتخاب رئیس و معاون فرهنگی برگزیده اشاره کرد و گفت: مهمتری شاخص های در این انتخاب اهتمام به حوزه فعالیتهای فرهنگی اجتماعی و سیاسی و شرکت در شورای فرهنگی دانشگاه، ارتباط و تعامل با دانشجویان، حضور در برنامه های فرهنگی، میزان نقد پذیری، برخورداری از سند راهبردی فرهنگی، میزان اعتبارات هزینه شده، نمره اکتسابی دانشگاه در کارنامه فرهنگی و همچنین نمره به دست آمده از نظرسنجی فعالان فرهنگی دانشگاه بوده است.
منبع: خبرگزاري مهرنظرات