پاسخ آقاي دكتر رهبر به شايعه بركناري وي از رياست دانشگاه تهران

رئیس دانشگاه تهران در مورد شایعه برکناری وی از ریاست دانشگاه تهران گفت: از کسانی این مساله را بپرسید که این شایعه را مطرح کرده اند.

دكتر رهبر در حاشیه مراسم سومین سالگرد شهادت شهید مسعود علیمحمدی در گفتگو با خبرنگار مهر درباره تغییر رئیس دانشگاه تهران گفت: در این زمینه صحبت نمی کنم.

رئیس دانشگاه تهران درپاسخ به این سوال که شایعه برکناری رئیس دانشگاه مطرح شده و نظر وی چیست، گفت: مگر نمی گویید شایعه است، از کسانی بپرسید که این شایعه را مطرح کرده اند.

این در حالی است که وزیرعلوم نیز چندی پیش در خصوص برکناری فرهاد رهبر رئیس دانشگاه تهران در پاسخ به برخی شایعات و دادن اولتیماتوم سی روزه به وی برای برکناری رئیس دانشگاه تهران گفته بود: من این موضوع را تایید نمی کنم و به من هیچ اولتیماتوم یک روزه، سی روزه یا سی ساله برای برکناری رئیس دانشگاه تهران یا هر دانشگاه دیگری داده نشده است.

وزیر علوم در ادامه گفته بود: این فشارهایی که عنوان می شود از طرف دولت برای برکناری رئیس دانشگاه تهران وارد می‌شود، در ادبیات دولت نیست و اصلا چنین ادبیاتی معنی نمی دهد.

دانشجو عنوان کرد: تمام روسای دانشگاه ها بخصوص روسای از جمله روسای دانشگاه هایی مثل تهران، شهید چمران اهواز و شیراز که شائبه برکناری شان وجود دارد کارشان را باید ادامه دهند.


منبع: خبرگزاري مهر

نظرات