مهلت ثبت نام تافل با استفاده از ووچر

ثبت نام با ووچر(Voucher) فقط تا پایان ماه ژانویه 2013 امکان پذیر است و پس از این تاریخ ثبت نام فقط از طریق کارتهای اعتباری بین المللی ممکن خواهد بود و تمامی ووچرها از اعتبار خارج خواهد بود.

 طبق اطلاعیه مؤسسه ETS، ثبت نام با ووچر (Voucher) فقط تا پایان ماه ژانویه 2013 امکان پذیر است و پس از این تاریخ ثبت نام فقط از طریق کارتهای اعتباری بین المللی ممکن خواهد بود و تمامی ووچرها از اعتبار خارج خواهد بود.

متقاضیانی که پیش از این، ووچر خریداری کرده و تا تاریخ ذکر شده موفق به ثبت نام نشوند درخواست خود را (به منظور عودت هزینه خرید ووچر) کتباً با ذکر مشخصات کامل (نام و نام خانوادگی، شماره ووچر، شماره تماس، ایمیل) به مرکز المپیاد علمی دانشجویی و امور آزمون های بین الملل سازمان سنجش آموزش کشور تحویل داده یا به آدرس سازمان سنجش، مرکز المپیاد علمی دانشجویی و امور آزمون های بین الملل ارسال کنند.


منبع: خبرگزاري مهر


نظرات