جزئيات هزينه هاي دانشجويان بورسيه

رئیس سازمان امور دانشجویان گفت: تا پایان سال جاری ارز مورد نیاز دانشجویان بورسیه ارسال شده و در این رابطه مشکلی نداریم.

دکتر محمود ملاباشی درباره آخرین وضعیت ارز دانشجویان بورسیه گفت: در حال حاضر در رابطه با ارز دانشجویان بورسیه مشکلی نداریم.
وی ادامه داد: تا پایان سال جاری ارز مورد نیاز دانشجویان بورسیه که در کشورهای مختلف بوده و مقرری های مختلف داشتند ارسال شده است.
 
رئیس سازمان اموردانشجویان بابیان اینکه تعداد دانشجویان بورسیه خارج از کشور که برای آنها ارز ارسال شد حدود 407 نفر بودند، تصریح کرد: دانشجویان غیر بورسیه هم به صورت دیگری ارز دریافت می کنند و وزارت علوم برای آنها گواهی صادر کرده و آنها ارز مبادله ای دریافت می کنند.
 
وی با تاکید دوباره مبنی بر اینکه ارز دانشجویان بورسیه تا شب عید ارسال شده است، خاطرنشان کرد: سالانه 70 میلیارد تومان برای بورس خارج از کشور هزینه می شود.


منبع: خبرگزاري مهر

نظرات