تغيير رياست دانشكده روانشناسي دانشگاه تهران

رئیس دانشگاه تهران به تازگی با صدور حکمی، رئیس جدید دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی این دانشگاه را منصوب کرد و غلامعلی افروز از این سمت تودیع شد.

فرهاد رهبر با صدور حکمی دکتر هادی بهرامی‌احسان را به عنوان رئیس جدید دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی دانشگاه تهران منصوب کرد.

پیش از این دکتر غلامعلی افروز ریاست این دانشکده را بر عهده داشت.

دکتر بهرامی‌احسان، دانشیار دانشگاه تهران است.

هیات رئیسه این دانشکده را دکتر افروز، دکتر به پژوه، دکتر لواسانی، دکتر ارجمند نیا و دکتر خدایاری فرد تشکیل می دهند.

پیش از این نیز، دکتر منوچهر افضل، دکتر علی محمد کاردان، دکتر غلامعلی افروز، دکتر کمال درانی، دکتر سید حسین سجادی، دکتر رضا زمانی ریاست دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی دانشگاه تهران را بر عهده داشته اند.
 
منبع: خبرگزاري مهر


نظرات

دانش آموخته دانشگاه تهران
خیلی خوشحالم که این دیکتاتور برکنار شد!

فرهادمهکی
انشاالله با نیروی جدید وجوان در هیات رئیسه خصوصا دکتر علی اکبر ارجمندنیا در پیشر فت علمی کشور...