تغيير نام برخي دانشگاه ها به نام مشاهير

معاون فرهنگی و اجتماعی وزارت علوم با اعلام آخرین وضعیت تغییر نام دانشگاههای کشور به نام مشاهیر گفت: برخی دانشگاههای قدیمی تر برای این تغییر نام به دلیل رتبه بندی های بین المللی مخالفت می کنند.

غلامرضا خواجه سروی درباره آخرین وضعیت تغییر نام دانشگاهها به مشاهیر شهرشان، با بیان اینکه برخی دانشگاهها از جمله صنعتی نوشیروانی بابل و صنعتی همدان استقبال کرده اند، ادامه داد: دانشجویان دانشگاه صنعتی همدان، تغییر نام این دانشگاه به شهید مصطفی احمدی روشن را پیشنهاد کردند اما این اقدام روندی کند و طولانی دارد.

مطرح شدن تغییر نام در هیئت رئیسه و تصویب آن در هیئت امنا و شورای عالی انقلاب فرهنگی به گفته معاون فرهنگی وزارت علوم، مراحل تغییر نام یک دانشگاه به شمار می آید.

وی با بیان اینکه برخی دانشگاهها با تغییر نامشان مخالفت کردند، به علت این استدلال اشاره کرد و گفت: دانشگاههای قدیمی و با سابقه کشور این طرح مخالفت کردند، استدلالشان تاثیر این تغییر در رتبه بندی بین المللی شان است زیرا نظامهای رتبه بندی سالهاست دانشگاهها را با نام فعلی شان می شناسند.

خواجه سروی با درست ندانستن این استدلال، گفت: با توجه به اینکه وزارت علوم دانشگاهها را در رتبه بندیهای بومی شرکت می دهد، این استدلال دانشگاهها درست نیست.

معاون فرهنگی وزارت علوم، به دیگر اقدامی که در خصوص تغییر نام دانشگاهها در دستور کار قرار گرفته اشاره کرد و گفت: حداقل کاری که برای تغییر نام دانشگاهها می توان کرد این است که اسامی دانشگاههای تازه تاسیس یا دانشکده ها و مجتمع های آموزشی در حال ارتقا به دانشگاه را به نام مشاهیر تغییر داد.

وی خاطرنشان کرد: در حال حاضر تغییر نام هیچ دانشگاهی به قطعیت نرسیده است.


منبع: خبرگزاري مهر

نظرات