آخرين وضعيت مهاجرت نخبگان

رئیس بنیاد ملی نخبگان با بیان اینکه در یک پروژه تحقیقاتی، وضعیت ماندگاری 21 هزار و 120 نفر از نخبگان مورد مطالعه قرار گرفت و آمار آن به شورای عالی انقلاب فرهنگی ارائه شد، گفت: نتیجه کلی از این مطالعه حاکی از سیر نزولی خروج نخبگان از کشور است.

دکتر نسرین سلطانخواه در پاسخ به خبرنگار مهر با اشاره به روند مهاجرت نخبگان از کشور، افزود: در این زمینه مطالعاتی براساس جامعه آماری مورد مطالعه شامل 500 نفر برتر گروه ریاضی و فنی، 300 نفر اول گروه علوم تجربی و 100 نفر اول گروه علوم انسانی آزمون سراسری انجام شد.

معاون علمی رئیس جمهوری برترین های المپیادهای دانش آموزی کشوری را از دیگر جامعه آماری این مطالعات نام برد و ادامه داد: در این مطالعات همچنین دارندگان مدالهای طلا، نقره و برنز المپیادهای دانش آموزی در گروه های فیزیک، شیمی، ریاضی، نجوم، زیست و کامپیوتر مورد مطالعه قرار گرفتند.
 
وی اظهار داشت: محدوده زمانی این مطالعه در یک دوره 15 ساله از سال 1376 تا 1390 بوده است که در مجموع وضعیت 17 هزار نفر از برترین های آزمون سراسری و 4 هزار و 120 نفر از دارندگان مدالهای طلا، نقره و برنز المپیادهای دانش آموزش مطالعه را شامل می شود.
 
سلطانخواه با تاکید بر اینکه در این مطالعه وضعیت تحصیلی و کنونی فرد به لحاظ تحصیلی و اشتغال مورد توجه قرار گرفته است، خاطرنشان کرد: نتایج این مطالعات به صورت گزارشی به شورای عالی انقلاب فرهنگی به منظور سیاستگذاریها و اطلاع از روند خروج نخبگان ارائه شد.
 
معاون علمی فناوری رئیس جمهور با اشاره به نتایج این مطالعات، اضافه کرد: نتایج این گزارش در آینده اعلام می شود ولی وضعیت عمومی حاکی از روند نزولی خروج نخبگان از کشور است.منبع: خبرگزاري مهر

نظرات