برنده مسابقه شعار " يه قدم محكم"

از بين شعارهاي ارسالي دوستان از طرق پيامك، نظرات و شبكه هاي اجتماعي، شعار " يه قدم محكم"  بعد از چند جلسه بررسي كارشناسي توسط مسئولين و مديران فرهيختگان به عنوان شعار منتخب فرهيختگان انتخاب شد و خانم مريم سيدنصرالله، طراح اين شعار جايزه خويش را دريافت كردند.نظرات