وضعيت جديد دانشگاه هاي ايران در ISC

سرپرست پایگاه استنادی علوم جهان اسلام با ارائه گزارشی از وضعیت دانشگاههای ایرانی شرکت کننده در رتبه بندی ISC، به زمان اعلام تازه ترین نتایج رتبه بندی اشاره کرد.

جعفر مهراد در مورد رتبه بندی دانشگاهها و پژوهشگاه ها در سال 1390، گفت: رتبه بندی دانشگاه ها سه سال متوالی است که از سال 1389 به بعد توسط ISC انجام می گیرد.

سرپرست ISC ادامه داد: تعیین معیارها و شاخصهای ISC راهی طولانی را طی کرده و از زمان وزارت محمد مهدی زاهدی تا وزارت کامران دانشجو، اقدامات موثر و زیرساخت های ضروری برای رتبه بندی دانشگاه ها و موسسات پژوهشی پیاده سازی شده و با تعریف و تعیین دقیق معیار ها و شاخص ها، اکنون رتبه بندی دانشگاه ها و موسسات پژوهشی در سومین سال خود به سر می برد.

تعداد دانشگاههای ایرانی شرکت کننده در رتبه‌بندی

مهراد درباره تعداد دانشگاههای داخل کشور که در رتبه بندی ISC شرکت کردند، اظهار داشت: در سال 1389 در کل 93 دانشگاه در رتبه بندی ISC شرکت کردند که از این مجموع 29 دانشگاه مربوط به وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و 64 دانشگاه و پژوهشگاه متعلق به وزارت علوم، تحقیقات و فناوری بود.

به گفته وی در سال 1390 تعدادی دیگر از دانشگاه ها، علاقمندی خود را به رتبه بندی ISC ابراز کرده و در این رتبه بندی شرکت کردند. در این سال 30 دانشگاه از وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و 66 دانشگاه از وزارت علوم، تحقیقات و فناوری بر اساس معیارها و شاخص های ISC مورد ارزیابی و رتبه بندی قرار گرفتند.

 عدم شرکت دانشگاه آزاد در رتبه بندی 91

وی گفت: در سال جاری، رتبه بندی ISC با استقبال بسیار زیاد دانشگاه ها و موسسات تحقیقاتی مواجه شد؛ امسال دانشگاه آزاد اسلامی به عنوان یک واحد در رتبه بندی شرکت نکرده بلکه بطور مجزا و به منظور ایجاد رقابت میان واحد های مختلف، معاونت پژوهش و فناوری دانشگاه آزاد رتبه بندی جداگانه واحد های این دانشگاه را از ISC خواستار شد.

به این ترتیب در سال 1390 علاوه بر حضور فعال دانشگاه های آزاد اسلامی در رتبه بندی ISC، تعداد 36 دانشگاه از وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و تعداد 87 دانشگاه و پژوهشگاه از وزارت علوم، تحقیقات و فناوری در رتبه بندی سال 1391 شرکت کردند.

رشد دانشگاههای شرکت کننده در رتبه بندی ISC

سرپرست ISC با مقایسه تعداد دانشگاههای شرکت کننده در رتبه بندی ISC، گفت: تعداد دانشگاهها و موسسات تحقیقاتی شرکت کننده در سال جاری نسبت به سال گذشته، 20 درصد و تعداد دانشگاهها و موسسات پژوهشی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری در سال جاری نسبت به سال گذشته، 32 درصد رشد نشان می دهد.

وی رشد 28 درصدی ورود دانشگاهها در سال جاری نسبت به سال گذشته را گزارش داد.

زمان اعلام نتایج آخرین ربته بندی ISC

سرپرست پایگاه استنادی علوم جهان اسلام اعلام کرد که نتایج رتبه بندی ISC در فروردین 1392 منتشر خواهد شد.منبع: خبرگزاري مهر

نظرات