همايش ايده هاي برتر در دانشگاه تهران

پارک علم و فناوری دانشگاه تهران همزمان با سالروز تاسیس این پارک سومین جشنواره ایده‌های برتر را برگزار می‌کند.

مرکز رشد واحدهای فناور پارک علم و فناوری دانشگاه تهران روز 14 اسفند ماه همزمان با سالروز تأسیس پارک علم و فناوری سومین جشنواره ایده‌های برتر دانشجویان دانشگاه تهران را برگزار می کند.

دانشجویان صاحب ایده و نوآور دانشگاه تهران می‌توانند تا پایان بهمن ماه با مراجعه به سایت مرکز رشد واحدهای فناور دانشگاه تهران و تکمیل فرم مربوط در این رقابت شرکت کنند.


منبع: خبرگزاري مهر


نظرات