كارنامه تكميل ظرفيت كنكور دكتري

کارنامه تکمیل ظرفیت آزمون دکتری سال 92 امروز در سامانه سازمان سنجش منتشر شد.

متقاضیان می توانند با مراجعه به سامانه سازمان سنجش به نشانی www.sanjesh.org نسبت به دریافت کارنامه خود اقدام کنند.

داشتن مشخصات داوطلبی از جمله شماره پرونده برای دریافت کارنامه الزامی است.


منبع: خبرگزاري مهر

نظرات