نكات مفيد مخصوص داوطلبان دوره دكتري آزاد

داوطلبان آزمون دکتری دانشگاه آزاد حوزه امتحانی خود را شناسایی کنند تا در روز موعد دچار استرس و یا نگرانی نشوند.

مرکز آزمون دانشگاه آزاد اعلام کرد: داوطلبان قبل از آزمون،‌ حوزه امتحانی خود را شناسایی کنند تا بتوانند در روز آزمون و در زمان تعیین شده در مکان مورد نظر حضور داشته باشند.

آزمون‌های نوبت صبح، ساعت 8 و آزمون‌های نوبت بعد از ظهر ساعت 16 برگزار خواهند شد. البته لازم است داوطلبان حداقل یک ساعت قبل از برگزاری در حوزه‌های امتحانی خود با در دست داشتن کارت ورود به جلسه و اصل شناسنامه یا کارت ملی حضور به هم رسانند.

مرکز آزمون تاکید کرد: از آنجا که هر پاسخ صحیح سه نمره مثبت و هر پاسخ غلط یک نمره منفی دارد، لذا به داوطلبان توصیه می‌شود اگر پاسخ سوالی را نمی‌دانند به آن جواب ندهند زیرا به سوال بدون جواب، نمره مثبت یا منفی تعلق نمی‌گیرد.

مرکز آزمون از داوطلبان خواست به مدت زمان پاسخگویی توجه داشته باشند تا در فرصت زمانی تعیین شده بتوانند به سوالات پاسخ دهند.

در پایان ضمن دعوت داوطلبان به آرامش توصیه می‌شود قبل از هر چیز آرامش خود را حفظ کنند و با توکل به خدا و اتکا به دانش خود در جلسه آزمون حضور بهم رسانند تا در این مرحله از زندگی موفق و سربلند شوند.

آزمون دکتری دانشگاه آزاد فردا پنجشنبه 3 و جمعه 4 اسفند ماه برگزار می‌شود.


منبع: خبرگزاري مهر

نظرات