جزئيات بودجه 92 دانشگاه ها

رئیس دانشگاه صنعتی شریف گفت: براساس شنیده های ما بودجه سال 92 دانشگاهها براساس بودجه سال 90 تنظیم خواهد شد.

دکتر رضا روستا آزاد درباره تغییرات  بودجه در سال 92 گفت: همچنین بودجه ابلاغی کمتر از سال 91 خواهد بود و اینکه چقدر اختصاص یابد به شرایط عمومی کشور بستگی خواهد داشت.

وی ادامه داد: امسال هم بودجه‌ دانشگاه با توجه به کمبودهایی که وجود داشت کمتر اختصاص یافت به طوریکه بودجه تعمیر و تجهیز 10 درصد، بودجه تملک و داریی 10 درصد و بودجه هزینه ای کمی بالاتر از حد پرداخت حقوق و دستمزد حدود 60 درصد اختصاص یافت.

رئیس دانشگاه صنعتی شریف درباره اینکه امسال آیا دانشگاه با 40 درصد کسری بودجه مواجه است، گفت: دانشگاه 40 درصد کمبود بودجه در بخش هزینه ای دارد ولی تمام بودجه اختصاص یافته کمتر از این مقدار است.

منبع: خبرگزاري مهر


نظرات