سوال متداول: زمان لازم براي آمادگي IELTS

سوال متداول: زمان لازم براي آمادگي IELTS


بيشتر افرادي كه براي آزمون IELTS اقدام مي نمايند، سعي مي كنند با توجه به ساير برنامه ريزي هاي خود، دقيقا زمان لازم و كافي براي آمادگي اين آزمون را نيز تعيين كرده تا با صرف وقت مناسب بهترين نتيجه را بگيرند.

براي مشاهده مقاله كليك كنيد

نظرات