جزئيات بورس 2+2

عضو کمیته مهندسی شیمی شورای برنامه ریزی آموزش از طرح مشترک بورسیه دانشجوی دکتری به نام " 2+2 " خبر داد و به نحوه اعطای مدرک این دوره اشاره کرد.

رضا روستا آزاد امروز در حاشیه نشست خبری تحول و ارتقا رشته های فنی مهندسی در پاسخ به پرسش مهر از طرح 2+2 بورسیه دانشجویان دکتری خبر داد و گفت: این طرح نزدیک به دو سال است که با موافقت وزارت علوم و سازمان امور دانشجویان برای بورسیه دانشجویان دکتری مورد استفاده قرار گرفته است.

وی در این باره با ارائه توضیحاتی اظهار داشت: در طرح 2+2، دانشجوی دکتری 2 سال از بورسیه را در ایران و 2 سال از بورسیه را در کشور دیگری می گذراند، مدرک این دوره را ایران، کشور دوم یا به صورت مشترک صادر می شود.

به گفته رئیس دانشگاه صنعتی شریف، کشورهای اتریش، چین، مالزی، عراق، فرانسه، سوئیس و برخی کشورها در این زمینه با ایران همکاری دارند.

روستا آزاد تاکید کرد: این طرح به موازات فرصتهای مطالعاتی 6 ماهه و بورس چهارساله خارج توسط وزارت علوم صورت می گیرد و نفی کننده دو طرح مذکور نیست.

منبع: خبرگزاري مهر

نظرات