زمان مصاحبه آزمون شفاهي دكتري

مرکز سنجش آموزش پزشکی وزارت بهداشت جزئیات شرایط آزمون شفاهی پذیرفته شدگان مرحله اول آزمون ورودی دوره دکتری تخصصی (Ph.D) گروه علوم پایه پزشکی سال تحصیلی 91-90 را اعلام کرد.

داوطلبان باید اصل مستندات مربوط به موارد اعلام شده را به هیئت مصاحبه کننده ارائه کنند و همچنین یک نسخه از کلیه سوابق را به صورت CD به مجریان آزمون در زمان مصاحبه تحویل دهند.

سابقه فعالیت های آموزشی شامل تدریس نظری یا عملی مرتبط با رشته امتحانی داوطلب در مقطع کارشناسی ارشد یا دکتری حرفه ای و تدریس نظری یا عملی در مقاطع کارشناسی یا کاردانی از جمله این مدارک است.

تدریس نظری یا عملی دانشگاهی در مقاطع مختلف در دروس غیر مرتبط در مقاطع فوق (تدریس در دروس غیر دانشگاهی اعم از آموزش و پرورش، کنگره ها و سمینارها) امتیازی ندارد. همچنین کلیه گواهی های تدریس باید به تایید معاون آموزشی دانشکده مربوطه رسیده باشد.

سابقه فعالیت های پژوهشی شامل طرح تحقیقاتی مصوب دانشگاه به عنوان مسئول یا همکار، مقالات برگرفته از پایان نامه و یا در ارتباط موضوعی با رشته مقطع قبل است.

مقالات ایندکس شده در ISI و Medline ، مقالات با سایر ایندکس ها، مقالات فارسی در مجلات علمی پژوهشی، مقالات انگلیسی در مجلات علمی پژوهشی و مقالات در سایر مجلات غیر مصوب نیز جزء مدارکی است که باید از سوی داوطلب ارائه شود.

سخنرانی در کنگره ها در ارتباط با رشته مقطع قبل، ارایه سخنرانی در کنگره بین المللی، ارائه سخنرانی در کنگره ملی، ارائه سخنرانی در کنگره دانشگاهی، اختراعات و اکتشافات ثبت شده مورد تایید وزارت بهداشت و ترجمه و تالیف کتب در رشته مربوطه و با تایید انجمن علمی مربوط و یا معاونت پژوهشی دانشگاه از دیگر مدارک بخش پژوهشی است.

قدرت تجزیه و تحلیل مفاهیم علمی، قدرت بیان و توانایی انتقال مطالب علمی، ویژگیهای فردی داوطلب، نگرش به رشته و ارتباط کاری و سن داوطلب از دیگر مواردی است که در آزمون شفاهی داوطلبان آزمون دکتری تخصصی گروه علوم پزشکی باید مورد توجه قرار گیرد.

تجارب حرفه ای در رشته مربوطه، تسلط به زبان انگلیسی تخصصی، نمره MCHE یا سایر زبان های مصوب، معدل مقطع قبلی (از نمره 14 تا 20 ) نیز در این آزمون موثر است.

آزمون ورودی دوره دکتری تخصصی (Ph.D) گروه علوم پایه پزشکی و بهداشت، طب سنتی، سلامت دهان، دندانپزشکی اجتماعی و مواد دندانی سال تحصیلی 91 - 90 سال تحصیلی 91-90 با شرکت 3 هزار و 900 داوطلب در روز پنجشنبه 5 آبان 90 در 51 رشته تخصصی و 7 شهر برگزار شد.

نتایج اولیه آزمون دکتری تخصصی (Ph.D) گروه علوم پایه پزشکی روز 26 آذرماه منتشر شد و معرفی شدگان باید در روزهای 13 تا 17 دی ماه سال 90 برای مصاحبه مراجعه کنند. نتایج نهایی آزمون دکتری تخصصی گروه علوم پزشکی نیمه اول بهمن ماه اعلام می شود.
منبع: خبرگزاري مهر
نظرات