جزئيات دروس بازنگري شده دكتري

مدیر کل برنامه ریزی آموزشی وزارت علوم از برخی دروس بازنگری شده مقطع دکتری طی سال 91 نام برد.

سعید قدیمی گفت: در بازنگریهای صورت گرفته، برخی دروس هم به مقطع دکتری اختصاص داشت.

وی در این باره از بازنگری دروسی از جمله آسیب شناسی ورزشی و حرکات اصلاحی، رفتار حرکتی با چهار گرایش، فیزیولوژی، ژئومورفولوژی جغرافیای برنامه ریزی روستایی، جامعه شناسی، سنجش از دور و سامانه های اطلاعاتی جغرافیا، ایران شناسی و جامعه شناسی با گرایش اجتماعی خبر داد.

این مقام مسئول یادآوری کرد که بازنگری این دروس طی دو سال گذشته صورت گرفته است.
منبع: خبرگزاري مهر


نظرات