منابع آزمون EPT

برای تسهیل شرایط داوطلبان، مرکز آزمون منابع اصلی را به شرح ذیل اعلام می‌نماید تا داوطلبان بتوانند در این آزمون موفق باشند.

1. Understanding and Using English Grammar – By: Betty Azar

2. Mosaic 1 and 2

3. Select Reading

Pre intermediate – Intermediate and Upper intermediate

4. 504 Absolutely Essential Words for TOEFL – Fifth Edition


نظرات

مريم اسبقى
با سلام زمان ازمون چه وقت ما باشد