جزئيات وضعيت مدرك دانشجويان علوم پزشكي ايران

معاون آموزشی وزارت بهداشت با اشاره به آخرین تصمیمات برای وضعیت دانشجویان شاغل به تحصیل در دو دانشگاه علوم پزشکی ایران و تهران گفت: هر دانشجویی که پس از ادغام این دو دانشگاه از سال 89 در دانشگاه علوم پزشکی تهران به تحصیل اشتغال پیدا کرده است با مدرک دانشگاه علوم پزشکی تهران فارغ التحصیل می شود.

دکتر بهرام عین اللهی افزود: ما با دانشجویان نشست های متعددی را برگزار کردیم زیرا به نظر می رسد که دانشجویان نگرانی هایی از بابت ادامه تحصیل در دانشگاه پیدا کرده اند که البته جای هیچ نگرانی نیست.

وی افزود: دانشجویانی در مقاطع مختلف از کارشناسی تا دستیاری فوق تخصصی از سال 89 به بعد که دانشگاه علوم پزشکی ایران در دانشگاه علوم پزشکی تهران ادغام شده بود در این دانشگاه مشغول به تحصیل شده اند و با کد رشته تهران در این رشته ها تحصیل می کنند. بنابراین این افراد ورودی دانشگاه علوم پزشکی تهران محسوب شده و در نهایت در زمان فارغ التحصیلی هم مدرک دانشگاه علوم پزشکی تهران را دریافت خواهند کرد و جای هیچ نگرانی نیست.

معاون وزارت بهداشت خاطرنشان کرد: کمیته نقل و انتقال در کمیته منتخب وزیر بهداشت برای تعیین وضعیت دانشگاه علوم پزشکی ایران فعال است و هر دانشجوی فعلی دانشگاه علوم پزشکی ایران که مایل است به شهرها یا دانشگاه های علوم پزشکی دیگری نیز انتقال یابد می تواند از این فرصت استفاده کند و همکاری لازم با وی صورت می گیرد.

وی گفت: معاونان آموزشی تهران و ایران می توانند با جلسات مشترک سئوالات مورد نظر دانشجویان را نیز حل و فصل کنند.

وی تاکید کرد: از سوی دیگر به دانشجویان پیشنهاد کردیم که کمیته دانشجویی برای بررسی مسایل دانشجویی تشکیل دهند که در صورت بررسی مشکلات می توانند آن را به کمیته 5 نفره ارجاع دهند تا به آن رسیدگی شود.


منبع: خبرگزاري مهر

نظرات