ظرفيت پذيرش دكتري و جزئيات آن

مدیر کل گسترش آموزش عالی از پذیرش 11 هزار نفر در آزمون دکتری سال جاری خبر داد.

ابوالفضل حسنی اضافه کرد: طبق تعیین ظرفیتی که وزارت علوم، تحقیقات و فناوری پیش بینی کرده بود نزدیک به 11 هزار ظرفیت در آزمون دکتری 92 از سوی دانشگاهها اعلام شد.

وی گفت: ظرفیتهای پذیرش دکتری از سوی دانشگاهها نسبت به سال گذشته بین 20 تا 25 درصد افزایش یافته است.

مدیر کل گسترش آموزش عالی در خصوص ظرفیت دانشگاههای تهرانی، تاکید کرد: تمام ظرفیتها برای این دانشگاهها باز گذاشته شد، حتی ظرفیت رشته های در حال بازنگری  برای پردیسهای اصلی را مجاز اعلام کردیم.

منبع: خبرگزاري مهر


نظرات