جزئيات انتخاب رشته دكتري

مشاور عالی سازمان سنجش اعلام کرد: انتخاب رشته داوطلبان مجاز رشته‌های تحصیلی آزمون ورودی دوره های دکتری نیمه متمرکز 92 از فردا پنج شنبه 29 فروردین ماه آغاز شده و تا روز یکشنبه اول اردیبهشت ماه 92 ادامه خواهد داشت.

دکترحسین توکلی با اشاره به جزئیات انتخاب رشته آزمون نمیه متمرکز دکتری سال 92 گفت: براساس برنامه زمانی پیش بینی شده، داوطلبان مجاز به انتخاب رشته‌های تحصیلی آزمون ورودی دوره های دکتری نیمه متمرکز 92 ضروروت دارد از فردا پنج شنبه 29 فروردین ماه لغایت روز یکشنبه اول اردیبهشت ماه 92 به سایت سازمان سنجش آموزش کشور مراجعه و با وارد کردن شماره پرونده، رمز ورود ،کد پیگیری ثبت نام اولیه، شماره داوطلبی،شماره شناسنامه، نسبت به ثبت کد رشته محل های انتخابی در فرم انتخاب رشته های تحصیلی الکترونیکی در زمان تعیین شده اقدام کنند.

وی ادامه داد: آن دسته از مجازین به انتخاب رشته های تحصیلی که براساس مندرجات کارنامه نتایج اولیه آزمون مجاز به انتخاب کد رشته محل‌های دوره روزانه و سایر دوره‌ها، شامل دوره‌های نوبت دوم،  پیام نور،  غیر انتفاعی و پردیس خودگردان هستند،  ضرورت دارد با دریافت دفترچه راهنمای انتخاب رشته‌های تحصیلی یعنی دفترچه شماره 2 از سایت سازمان سنجش و مطالعه دقیق مندرجات دفترچه راهنمای مذکور نسبت به انتخاب حداکثر 50 کد رشته محل از میان کد رشته محل‌های تحصیلی مورد علاقه خود از دوره‌های مجاز و رشته امتحانی مربوط اقدام و آنها را به ترتیب اولویت علاقه مرتب کرده و پس از کنترل لازم با مراجعه به سایت سازمان نسبت به ثبت کد رشته محل‌های انتخابی به ترتیب اولویت علاقه در فرم انتخاب رشته الکترونیکی اقدام کند.

مشاور عالی سازمان سنجش تصریح کرد: تعداد داوطلبانی که مجاز به انتخاب رشته از دوره روزانه و سایر دوره ها، شامل دوره های  نوبت دوم ، پیام نور ، غیرانتفاعی، پردیس خودگردان هستند جمعا 23 هزارو 234 نفر است که از این تعداد  8 هزارو 611 نفر زن و 14 هزارو 623 نفر مرد هستند.

انتخاب 50 کدرشته محل

وی افزود: آن دسته از مجازین به انتخاب رشته‌های تحصیلی که براساس مندرجات کارنامه نتایج اولیه آزمون مجاز به انتخاب کد رشته محل‌های غیر دوره روزانه هستند و یا به عبارتی منحصرا مجاز به انتخاب کد رشته محل های نوبت دوم ، پیام نور ، غیرانتفاعی و  پردیس خودگردان هستند ضرورت دارد با مطالعه دقیق دفترچه راهنمای انتخاب رشته های تحصیلی نسبت به انتخاب حداکثر 50 کد رشته محل از میان کد رشته های تحصیلی مورد علاقه خود از دوره های نوبت دوم ، پیام نور ، غیرانتفاعی، پردیس خودگردان در رشته امتحانی مربوط اقدام و آنها را به ترتیب اولویت علاقه مرتب کرده و پس از کنترل  های لازم با مراجعه به سایت سازمان نسبت به ثبت کد رشته  محل های انتخابی به ترتیب اولویت علاقه در فرم انتخاب رشته الکترونیکی اقدام کنند.

ممانعت از شرکت پذیرفته شدگان آزمون دکتری 92 در آزمون سال آینده

مشاور عالی سازمان سنجش تصریح کرد: نظر به اینکه پذیرفته شدگان نهایی آزمون ورودی دوره دکتری نیمه متمرکز سال 92 مجاز به ثبت نام و شرکت در آزمون ورودی سال 93 نخواهند بود به داوطلبان توصیه می شود در انتخاب کد رشته محل های تحصیلی مورد علاقه خود دقت لازم را به عمل آورند.

اعلام نتایج اولیه نیمه دوم اردیبهشت

وی افزود: پس از انتخاب رشته توسط داوطلبان با توجه به ظرفیت هر کد رشته محل دانشگاهی و براساس اولویت کد رشته محل انتخاب و نمرات علمی آزمون و با در نظر گرفتن سایر ضوابط از جمله  سهمیه رزمندگان مربی و دیگر موارد از بالاترین نمره تا چند برابر ظرفیت هر کد رشته محل فهرست اسامی داوطلبان واجد شرایط شرکت در مصاحبه حداکثر در 5 کد رشته محل استخراج و اوایل نیمه دوم اردیبهشت 92 به منظور شرکت در مصاحبه از طریق سایت سازمان اعلام می شود.

توکلی خاطرنشان کرد: داوطلبانی که اسامی آنها برای شرکت در مصاحبه اعلام می شود باید با توجه به جدول زمانی اعلام شده در اطلاعیه که به همراه فهرست اسامی آنها بر روی سایت سازمان قرار می گیرد با همراه داشتن مدارک لازم و مدارک مورد نظر دانشگاه مصاحبه کننده، به موسسات آموزش عالی مراجعه کرده و در مصاحبه شرکت کنند.

وی ادامه داد: براساس برنامه زمانی پیش بینی شده مصاحبه از معرفی شدگان از دهه سوم اردیبهشت ماه 92 توسط موسسات آموزش عالی ذیر زبط انجام می شود.

اعلام نتایج نهایی نیمه دوم شهریور

مشاورعلی سازمان سنجش افزود: پس از انجام مصاحبه و اعلام نمرات مصاحبه، توسط دانشگاه‌های پذیرنده، گزینش نهایی داوطلبان براساس نمره کل نهایی حاصل از 50 درصد نمره آزمون و نمره کل اولیه و 50 درصد نمره مصاحبه گزارش شده توسط دانشگاه و اولویت کد رشته محل هایی که برای مصاحبه معرفی شده اند صورت خواهد گرفت و فهرست اسامی نهایی در نیمه دوم شهریور 92 از طریق سایت سازمان منتشر می شود.


منبع: خبرگزاري مهر
نظرات