جزئيات مشكلات بورسيه هاي استراليا

معاون پشتیبانی سازمان امور دانشجویان از ابلاغ حواله شهریه شش ماهه دوم 91 دانشجویان بورسیه ایرانی مستقر در استرالیا و آخرین وضعیت پرداخت مقرری شش ماهه اول 92 خبر داد.

برخی دانشجویان بورسیه ایرانی مستقر در استرالیا طی نامه های خود به برخی مسئولان وزارت علوم از عدم دریافت شهریه شش ماهه دوم سال 91 و تهدید دانشگاههای محل تحصیل شان به عدم امکان ادامه تحصیل خبر دادند.

در همین زمینه محمد حسین مجلس آرا - معاون پشتیبانی سازمان امور دانشجویان در گفتگو با خبرنگار مهربا اشاره به تازه ترین اقدام رایزن علمی ایران در استرالیا، گفت: رایزن علمی ایران طی یکی دو روز گذشته از ابلاغ مبالغ شهریه دانشجویان بورسیه به دانشگاههای محل تحصیل شان خبر داده و به زودی این مشکل هم به طور کامل برطرف خواهد شد.

وی در خصوص مقرری این دانشجویان تاکید کرد: تنها مورد نگرانی دانشجویان بورسیه استرالیا در خصوص شهریه بود و این دانشجویان هیچ مشکلی بابت دریافت مقرری شش ماهه دوم سال 91 نداشتند.

این مقام مسئول وزارت علوم در خصوص آخرین وضعیت پرداخت مقرری شش ماهه اول 92 دانشجویان بورسیه، اظهار داشت: این احکام هم در حال ابلاغ است، در واقع تمام وظایفی که در این زمینه به عهده سازمان امور دانشجویان بوده انجام شده و حال باید منتظر اقدامات بانک تجارت بود.
منبع: خبرگزاري مهر

نظرات