جزئيات ثبت نام دكتري در پرديس البرز دانشگاه تهران

الف : برنامه ثبت نام

    برنامه ثبت نام الکترونیکی از ساعت 16 روز چهارشنبه مورخ 21/1/1392
     ثبت نام حضوری از ساعت 8 صبح روز سه شنبه مورخ 27/1/1391

ب : ضمایم


    فهرست مدارک لازم برای بارگذاری در سامانه ثبت نام ( و تحویل حضوری )
    نکات مهم ثبت نام

ج : فرم ها


    فرم تعهدنامه ( ج )
    مرامنامه انضباطی دانشجویان دانشگاه تهران
    فرم مراحل ثبت نام
    فرم ترخیص از خدمت مشمولان ( 4 برگ )
    برگ مشخصات بررسی صلاحیت عمومی ( فرم شماره یک وزارت علوم تحقیقات و فناوری )

    در ضمن یادآور می باشد پذیرفته شدگان لازم است اصل مدرک فارغ التحصیلی مقطع کارشناسی ارشد با تاریخ فارغ التحصیلی حداکثر 31/06/1391 ارایه دهند . همچنین هر یک از دانشجویان ملزم به تکمیل فرم صلاحیت عمومی پیوست ( در سه نسخه و ارائه تصویر شناسنامه و کارت ملی ) و واریز مبلغ یکصد و هفتاد هزار ( 170000 ) ریال به شماره حساب 748 خزانه داری کل ( قابل واریز در شعبه های بانک ملی ایران ) و ارائه اصل رسید بانکی تأیید شده به آن پردیس می باشند . لازم است فرم های مذکور تا روز یکشنبه مورخ 15/2/1391 به همراه رسیدهای بانکی و تصویر شناسنامه و کارت ملی ارسال گردد . در غیر این صورت از ادامه تحصیل دانشجویانی که اقدام نکرده اند باید جلوگیری به عمل آید .

منبع: سايت دانشگاه تهران


نظرات