بيشترين رشته هاي بورسيه شده

معاون بورس وزارت علوم مجموعه های علوم انسانی و فنی مهندسی را دارای بیشترین آمار برای دریافت بورس خارج اعلام کرد و گفت: فرایند مصاحبه پذیرفته شدگان در مرحله نخست فراخوان بورس دکتری 92 از هفته جاری آغاز می شود.

حسن مسلمی نائینی درباره نحوه اعلام دعوت به مصاحبه، تاکید کرد: معاونت بورس وزارت علوم، به پذیرفته شدگان در مرحله نخست از طریق پیامک، تماس تلفنی، اعلام اسامی در سامانه اداره کل دانشجویان خارج اطلاع داده خواهد شد.

معاون بورس وزارت علوم اعلام کرد که تاکنون نزدیک به یک هزار و 500 نفر برای شرکت در مرحله نخست دعوت به مصاحبه شده اند.

مسلمی درباره پر متقاضی ترین مجموعه های بورس خارج گفت: علوم انسانی و فنی مهندسی دارای بیشترین متقاضیان برای دریافت بورس خارج هستند.

وی تاکید کرد که برخی رشته های علوم انسانی مثل حقوق دریا، حقوق انرژی و حسابداری پیشرفته دارای دانشجویان اندکی است که لازم است این دانشجویان حتماً برای خارج بورس شوند.

منبع: خبرگزاري مهر
نظرات