جزوات مهندسي و الكترونيكي شدن آنها

رئیس شورای آموزش متن باز از الکترونیکی شدن جزوات فنی مهندسی خبر داد و گفت: در راستای عملی کردن آموزش متن باز، از ابتدای مهرماه جزوات درس فنی مهندسی به صورت الکترونیکی در اختیار دانشجویان قرا می گیرد.

رضا روستا آزاد در جمع خبرنگاران در پاسخ به پرسش مهر با اشاره به عملی شدن آموزش متن باز از ابتدای مهرماه، گفت: جزوات درسی استادان در گروه فنی مهندسی به صورت پایلوت از مهرماه سال جاری روی پورتال آموزش متن باز قرار می گیرد؛ البته گروه های علوم انسانی نیز آمادگی خود را اعلام کرده اند که فضا برای فعالیت این گروه هم باز است.

وی درباره پورتال آموزش متن باز، تاکید کرد که به علت برخی مشکلات مالی این پورتال با تاخیر رونمایی خواهد شد.

رئیس دانشگاه صنعتی شریف در ادامه به برخی مزایای آموزش متن باز اشاره کرد و گفت: وارد شدن یافته های جدید استادان و  انتشار نتایج مقالات تنها یکی از چند ویژگی مهم استفاده از فضای سایبری آموزش متن باز به شمار می آید، در این میان حتی از دانش آموختگان دانشگاهها دعوت به همکاری شده است.

روستا آزاد در این باره توضیح داد: دانش آموختگان با حضور در این فضای سایبری می توانند با ارائه نظرات، تغییرات مورد نیاز را در جزوات پیشنهاد کنند، به عنوان مثال اگر بخشی از جزوه باید حذف شود یا تغییر کند در این شیوه مد نظر قرار می گیرد.

رئیس شورای آموزش متن باز با یادآوری اینکه عملی شدن دستیابی به اهداف افق 1404 تنها از طریق ارائه مناسب برنامه های درسی صورت می گیرد، اصل آموزش را یکی از فاکتورهای با اهمیت در عملی کردن این هدف بزرگ عنوان کرد.

وی خاطرنشان کرد: در این طرح تمام استادان دانشگاههای کشور همکاری می کنند.

روستا آزاد در پاسخ به پرسش مهر درباره پیگیری رعایت حق مالکیت معنوی جزوات، اظهار داشت: برای حفظ مالکیت معنوی جزوات، یک تیم حقوقی در این زمینه فعالیت می کنند.
منبع: خبرگزاري مهر

نظرات