افزايش ظرفيت مصاحبه دكتري

تعداد دعوت شدگان به مصاحبه آزمون دکتری افزایش یافت
مشاور عالی سازمان سنجش از افزایش میزان دعوت شدگان به مصاحبه آزمون دکتری 92 خبر داد.

حسین توکلی اضافه کرد: با توجه به گزینش نهایی صورت گرفته و بر اساس برنامه زمانی پیش بینی شده از ساعت 20 امشب فهرست اسامی تعداد 21 هزار و 88 نفر از معرفی شدگان چند برابر ظرفیت هر یک از کد رشته محل های آزمون دکتری در 5 کد رشته محل از طریق سازمان سنجش اعلام می شود.

وی گفت: پیش از این تعداد دعوت شدگان به انتخاب رشته 20 هزار و 479 نفر بود که این میزان در آخرین دقایق بار دیگر افزایش یافت.

مشاور عالی سازمان سنجش افزود: از تعداد 21 هزار و 88 نفر ، 7 هزار و 732 نفر زن و 13 هزار و 356 نفر مرد هستند؛ به عبارت دیگر 36.67 درصد داوطلبان زن و 63.33 درصد مرد هستند.

وی ادامه داد: از تعداد انتخاب رشته کنندگان 56.95 درصد معادل 21 هزار و 88 نفر دعوت به مصاحبه شده اند.

توکلی خاطر نشان کرد: هر یک از دعوت شدگان به مصاحبه در یک، دو، سه، چهار یا پنج کد رشته محل دعوت به مصاحبه شده اند.منبع: خبرگزاري مهر
نظرات