تصويب جايگزين درس تنظيم خانواده

در دويست و پنجاه و سومين جلسه شوراي اسلامي شدن دانشگاه‌ها و مراکز آموزشي شورای عالی انقلاب فرهنگی جايگزيني "درس دانش خانواده و جمعيت" به جاي "درس جمعيت و تنظيم خانواده" به تصويب رسيد.

دويست و پنجاه و سومين جلسه شوراي اسلامي شدن دانشگاه‌ها و مراکز آموزشي شورای عالی انقلاب فرهنگی با حضور اعضا در محل دبيرخانه شوراي عالي انقلاب فرهنگي برگزار شد.

در ابتداي اين جلسه اعضاي شوراي اسلامي شدن هتک حرمت به مزار اصحاب پيامبر را محکوم کردند.

در اين جلسه راهبرد "طراحي، تبيين و تدوين نظام جامع اخلاق پزشکي و سلامت معنوي بر اساس آموزه‌هاي اسلامي" و اقدامات آن در ذيل نظام آموزشي سند دانشگاه اسلامي به تصويب رسيد.

همچنين در ادامه جلسه ماده واحده جايگزيني "درس دانش خانواده و جمعيت" به جاي "درس جمعيت و تنظيم خانواده" به تصويب رسيد


منبع: خبرگزاري مهر

نظرات