برنامه زماني شركت‌كنندگان مرحله دوم كنكور دكتري

برنامه زمانی مراجعه و مدارک مورد نیاز معرفی‌شدگان چند برابر ظرفیت کدرشته‌های امتحانی برای شرکت در مرحله دوم پذیرش آزمون ورودی دوره دکتری "Ph.D" (نیمه متمرکز) سال 90 اعلام شد.

سازمان سنجش آموزش کشور شرایط مصاحبه، بررسی مدارک و یا هر روش دیگر مطابق آئین‌نامه مربوط مرحله افزایش ظرفیت را برای افرادی که معرفی شده اند، اعلام کرده اند.

داوطلبانی که با انتخاب یک یا چند کدرشته محل متقاضی شرکت در مرحله افزایش ظرفیت آزمون ورودی دوره دکتری "PH.D" (نیمه‌متمرکز) سال 90 شده اند و در یک و یا چند کد رشته محل تحصیلی از رشته امتحانی ذیربط در ردیف معرفی‌‌شدگان چند برابر ظرفیت برای شرکت در مصاحبه قرار گرفته‌اند، باید بر اساس برنامه زمان بندی دانشگاهها عمل کنند.

این گروه از داوطلبان باید مطابق برنامه زمانی مشخص شده مربوط به کدرشته امتحانی بر اساس جداول مندرج در وب‌سایت اطلاع رسانی موسسات مربوطه و با در دست داشتن مدارک اعلام شده برای شرکت در مصاحبه و سایر مراحل پذیرش به نشانی مشخص شده در جداول مربوط مراجعه کنند.

عدم مراجعه برای شرکت در مراحل فوق، به منزله انصراف داوطلب از پذیرش در کد رشته محل یا رشته محلهای انتخابی مربوط تلقی می شود.

مبلغ مصاحبه 25 هزار تومان برای یک یا چند کد رشته محل

داوطلبانی که اسامی آنان در سایت سازمان سنجش به عنوان معرفی شده یک و یا چند کد رشته محل از رشته امتحانی مربوط درج شده، لازم است قبل از مراجعه به محل مصاحبه برای هریک از موسسات مبلغ 250 هزار ریال (معادل 25 هزار تومان) به شماره حساب مشخص شده واریز و اصل فیش واریز شده را به همراه مدارک مورد نیاز به همراه داشته باشند و آن را هنگام شرکت در مصاحبه به مسئول ذیربط تحویل دهند.

درصورتیکه برای چند کد رشته محل در یک دانشگاه، منحصراً از داوطلب یک نوبت مصاحبه به عمل آید باید بدون توجه به تعداد کدرشته‌ها مبلغ 250 هزار ریال (معادل 25 هزار تومان) پرداخت شود.

معرفی‌شدگان دانشگاه‌ها و موسسات آموزش عالی برای اطلاع بیشتر از شرایط، ضوابط و همچنین شماره حساب دانشگاه‌های مربوط لازم است به وب سایت اطلاع رسانی موسسات مراجعه کنند.

گزینش نهایی براساس نتیجه مصاحبه، بررسی مدارک و یا هر روش دیگر مطابق آئین‌نامه مربوط

گزینش نهایی در هر کدرشته محل اعلام شده برای داوطلبان براساس نتیجه مصاحبه، بررسی مدارک و یا هر روش دیگر مطابق آئین‌نامه مربوط و سایر مراحل گزینش آنان توسط مراجع ذیربط تأیید شده باشد، صورت می‌پذیرد. آن دسته از معرفی‌شدگانی که قبلاً جزء معرفی‌شدگان در یک یا چند کدرشته بوده و در مصاحبه مربوط به آن کدرشته نیز شرکت کرده‌اند و در این مرحله نیز در ردیف معرفی‌شدگان همان کدرشته محل یا کدرشته‌محلها قرار گرفته‌اند، در صورت تمایل ضرورتی به شرکت مجدد در مصاحبه نداشته اما باید حتماً به موسسه ذیربط مراجعه و انصراف خود را از مصاحبه مجدد اعلام کنند. بدیهی است نمره اکتسابی مصاحبه در مرحله قبل، برای آنان لحاظ خواهد شد.

عدم مراجعه معرفی‌شدگان برای انجام مصاحبه در یک یا چند کدرشته به منزله انصراف از گزینش نهایی در آن کدرشته‌محل تلقی خواهد شد.

به هنگام گزینش نهایی در هر کدرشته محل اعلام شده برای داوطلب در این اطلاعیه، داوطلبانی شرکت داده خواهند شد که نمره مصاحبه آنان توسط موسسه ذیربط به سازمان سنجش اعلام شود.

پس از انقضای مهلت مقرر برای شرکت در مصاحبه، بررسی مدارک و یا هر روش دیگر مطابق آئین‌نامه مربوط هیچ‌گونه تقاضایی قابل پذیرش نیست و به داوطلبان اکیداً توصیه می‌شود که در مهلت مقرر تعیین شده به محل ذیربط مراجعه کنند.

پذیرفته شدگان نهایی دوره دکتری سال 90 در تمام دوره ها مجاز به شرکت در آزمون دکتری سال 91 نیستند

آن دسته از داوطلبانی که پس از گزینش نهایی در ردیف پذیرفته شدگان نهایی دوره دکتری سال 90 (اعم از دوره های روزانه، شبانه، پیام نور، غیر انتفاعی و یا بین‌الملل) قرار گیرند، مجاز به شرکت در آزمون دکتری سال 91 نخواهند بود.

انتشار کارنامه تفصیلی آزمون دکتری سال 90 در نیمه دوم بهمن ماه 90

کارنامه تفصیلی آزمون دکتری سال 90 در نیمه دوم بهمن ماه 90 بر روی سایت سازمان سنجش قرار خواهد گرفت و داوطلبان در صورت وجود سئوال پس از دریافت کارنامه تفصیلی می‌توانند منحصراً از طریق سیستم پاسخگویی الکترونیکی با سازمان مکاتبه کنند. به مراجعات حضوری و مکاتباتی که قبل از انتشار کارنامه تفضیلی و به طرق دیگر واصل شود پاسخ داده نخواهد شد.

کلیه داوطلبانی که اسامی آنها در ردیف معرفی‌شدگان برای انجام مصاحبه در دانشگاهها و موسسات آموزش عالی در این مرحله قرار گرفته باید فرم بررسی صلاحیت عمومی را تکمیل کرده و حداکثر تا تاریخ 8 دی ماه به دبیرخانه هیئت مرکزی گزینش دانشجوی سازمان سنجش از طریق پست پیشتاز ارسال کنند.
منبع: خبرگزاري مهرنظرات