شروع انتخاب رشته ارشد 92

مشاور عالی سازمان سنجش اعلام کرد: براساس برنامه زمانی پیش بینی شده انتخاب رشته مجازین کارشناسی ارشد از روز سه شنبه 24 اردیبهشت آغاز می شود و تا شنبه 28 اردیبهشت 92 ادامه خواهد داشت .

دکتر حسین توکلی گفت: با توجه به ظرفیت پذیرش، تعداد 362 هزارو 936 داوطلب یعنی حدود 49 درصد از داوطلبان حاضر در جلسه آزمون مجاز به انتخاب رشته شدند.

مجازین در دو کد رشته بیش از 21 هزارنفر

وی ادامه داد:  از این تعداد 185 هزارو 325 نفر زن و 177 هزارو 613 نفر مرد هستند و تعداد 21 هزارو 439 داوطلب از جمع کل مجازین، در دو کد رشته مجاز شدند.

مشاورعالی سازمان سنجش آموزش کشور تصریح کرد: کارنامه و نتایج ساعت 12 روز گذشته روی سایت قرار گرفت، دفترچه راهنمای انتخاب رشته تحصیلی نیز هم اکنون روی سایت قرار گرفته است.

انتخاب حداکثر 100 کد رشته محل

وی ادامه داد: داوطلبانی که مجاز به انتخاب رشته شدند، ضرورت دارد پس از دریافت دفترچه راهنمای انتخاب رشته‌های تحصیلی از سایت سازمان و مطالعه دقیق دفترچه راهنمای مذکور و اطلاعیه منتشره این سازمان در این رابطه، حداکثر 100 کد رشته محل را از بین کد رشته محل های کد رشته امتحانی مجاز و یا کد رشته های امتحانی مجاز، انتخاب و کد رشته محل های انتخابی را به ترتیب اولویت علاقه مرتب کنند.

24 اردیبهشت ماه آغاز انتخاب رشته

توکلی افزود: سپس آنها را در فرم پیش نویس انتخاب رشته به همان ترتیب درج و پس از اطمینان از صحت کد رشته محل انتخابی، براساس برنامه زمانی مربوط، در روز سه شنبه 24 اردیبهشت الی روز شنبه 28 اردیبهشت به سایت سازمان سنجش مراجعه و با واردکردن اطلاعات کارت اعتباری ثبت نام و یا شماره پرونده و کد رهگیری ثبت نام اولیه نسبت به ثبت کد رشته محل های انتخابی به ترتیب اولویت علاقه در فرم انتخاب رشته الکترونیکی اقدام کنند.

گزینش نهایی براساس 80 درصد نمره آزمون و 20 درصد معدل

وی افزود: گزینش نهایی درکلیه کد رشته های تحصیلی براساس 80 درصد نمره آزمون در هر گرایش و با توجه به ضوابط مربوط و 20 درصد معدل تراز شده دوره کارشناسی و سهمیه داوطلبان با رعایت دیگر ضوابط براساس اولویت کد رشته محل های انتخابی داوطلبان انجام می شود.

اعلام نتایج نهایی هفته اول شهریور

مشاور عالی سازمان سنجش تصریح کرد: فهرست اسامی پذیرفته شدگان نهایی هفته اول شهریور سال 92 از طریق سایت سازمان اعلام می شود.

منبع: خبرگزاري مهر

نظرات