جزئيات تكميل فرم صلاحيت عمومي دكتري

مهلت زمان تکمیل فرم صلاحیتهای عمومی دکتری 92 تا پنجشنبه تمدید شد.

 فرایند تکمیل فرمهای صلاحت عمومی پذیرفته شدگان آزمون دکتری روز گذشته به پایان می رسید اما این مهلت تا 26 اردیبهشت تمدید شد.

داوطلبان لازم است برای تکمیل این فرمها مبلغ 21 هزار و 200 تومان به حساب خزانه واریز کنند.

بر اساس اعلام سازمان سنجش، تکمیل این فرمها از طریق سامانه سازمان سنجش به نشانی www.sanjesh.org صورت می گیرد.

منبع: خبرگزاري مهر


نظرات