دانشگاه تهران در رتبه بندي جديد دانشگاهي

دانشگاه تهران براساس نظام جدید رتبه بندی URAP رتبه اول در ایران و رتبه 170 در جهان کسب کرد.

موسسه رتبه بندی ( URAP رتبه بندی دانشگاهی بر اساس عملکرد آکادمیک) طی نامه ای رسمی  مورخ 11 آوریل 2013 رتبه جدید دانشگاه تهران را در نظام رتبه بندی مذکور رتبه اول در ایران و رتبه صد و هفتادم در جهان تا تاریخ 15 اکتبر 2012 اعلام کرد.

سیستم مذکور که در کشور ترکیه مستقر است، 2000 دانشگاه برتر را در جهان بر می گزیند.

معیارهای رتبه بندی آن عمدتا تعداد مقالات، استناد، تولید علمی، مجلات دارای تاثیر علمی، کیفیت و برونداد پژوهش است.

هدف از رتبه بندی توسط سسیستم مذکور کمک به دانشگاه‌ها در شناسایی حوزه های فعال پیشرفت بر اساس شاخص های عملکرد علمی است.منبع: خبرگزاري مهر
نظرات