دانشگاه تهران در رده برترين دانشگاه ها

معاون تحقيقات و فناوري وزارت بهداشت گفت: براساس آخرين گزارش منتشر شده از سوي موسسه علم سنجي SIMAGO دو دانشگاه كشور شامل دانشگاه علوم پزشكي تهران و دانشگاه تهران به جمع يكصد دانشگاه برتر جهان پيوستند.

دكتر مصطفي قانعي با اعلام این خبر افزود: دانشگاه علوم پزشكي تهران با رتبه 100 و در گرايش علمي فارماكولوژي، سم شناسي و علوم دارويي و دانشگاه تهران با رتبه 91 در گرايش علمي دامپزشكي در جمع يكصد دانشگاه برتر دنيا قرار گرفته اند.

وی اضافه کرد: همچنین بر اساس بررسي برونداد علمي كشورهاي مختلف جهان توسط موسسه علم سنجي SIMAGO جمهوري اسلامي ايران تا سال 2018 براساس مقالات منتشر شده در تمام گرايش هاي علوم در جايگاه چهارم علمي جهان خواهد ايستاد.

قانعي خاطرنشان کرد: در حال حاضر براساس پايگاه اطلاعات علمي SCOPUS، جمهوري اسلامي ايران در كليه گرايش هاي علوم در جايگاه 16 جهان و رتبه نخست منطقه خاورميانه و در علوم پزشكي و سلامت در رتبه دوم منطقه خاورميانه قرار دارد.

معاون تحقيقات و فناوري وزارت بهداشت اضافه كرد: در صورت حفظ روند كنوني و براساس بررسي برونداد علمي كشور هاي مختلف جهان تا سال 2018، كشور در جايگاه چهارم علمي جهان خواهد ايستاد و در علوم پزشكي و سلامت رتبه نخست منطقه خاورميانه را بدست خواهيم آورد.


منبع: خبرگزاري مهر


نظرات