زمان مصاحبه دكتري دانشگاه آزاد

فرایند مصاحبه 4 رشته دیگر دکتری92 دانشگاه آزاد اسلامی اعلام شد.

زمان مصاحبه رشـته هـاي مـهندسي پزشـكي (بيومكانيك)، مـهندسي پـزشـكي (بيوالكتريك)، مهندسي پزشكي (بيو مواد) و مهندسي متالوژي و مواد بر روي سايت www.azmoon.net اعلام شد.

روز گذشته اسامی 13 رشته دکتری توسط مرکز آزمون اعلام شد و فرایند مصاحبه تا پایان مرداد ادامه دارد.

براي متقاضيان با آزمون همه سوابق علمي و تحقيقاتي اعم از پروژه، مقاله، ترجمه و تأليف مورد نياز است كه هر داوطلب بايد آن را به همراه داشته باشد، همچنين ريز نمرات و پايان نامه كارشناسي ارشد جزو مدارك مورد نياز براي روز مصاحبه است.

متقاضیان بدون آزمون نیز باید مدارکی شامل سوابق علمي و تحقيقاتي خود را در زمينه هاي مرتبط با رشته خود به همراه داشته باشند، همچنين اصل مدرك كارشناسي ارشد، ريز نمرات، پايان نامه كارشناسي ارشد، گواهينامه رتبه اولي دوره كارشناسي و كارشناسي ارشد (در صورت احراز رتبه) نيز از مدارك مورد نياز است.

متقاضيان بدون آزمون بايد علاوه بر مدارك ذكر شده تصوير اول صفحه شناسنامه، پيوست شماره 3 صفحه 44 دفترچه راهنما و فيش واريزي را نيز به همراه داشته باشند.

منبع: خبرگزاري مهر

نظرات