برگزاري دومين تور Speaking


برگزاري دومين تور آموزشي Speaking

دومين تور آموزشي فرهيختگان، روز پنجشنبه، 23 خرداد برگزار خواهد شد.

اين برنامه كه در دو بخش بازديد از هايپراستار و گفتگو در پارك برگزار مي شود، با هدف آموزشي و آشنايي با لغات و اصطلاحات مرتبط با خريد در فروشگاه ها طراحي شده است.

شركت كنندگان مي توانند از دو روز قبل از اجراي هر تور، با مراجعه به سايت ليست لغات و اصطلاحات مرتبط با هر تور را دانلود نمايند.


ليست لغات هايپر استار

تور موزه مقدم


نظرات