مصاحبه رشته هاي دكتري آزاد

تاریخ مصاحبه 4 رشته دیگر دکتری سال 92 دانشگاه آزاد از سوی مرکز آزمون اعلام شد.

زمان مصاحبه رشته های دكتري تخصصي زبان و ادبيات فارسي، زبان و ادبيات انگليسي، معماري و شهرسازي، از امروز دوشـنبه 13 خرداد آغاز شد.

داوطـلبان مي توانند با مراجعه به سايت www.azmoon.net نسبت به وضعيت مصاحبه خود اطلاع کسب کنند.

برای متقاضيان با آزمون، همه سوابق علمي و تحقيقاتي اعم از پروژه، مقاله، ترجمه و تأليف مورد نياز است كه هر داوطلب بايد آن را به همراه داشته باشند، همچنين ريز نمرات و پايان نامه كارشناسي ارشد جزو مدارك مورد نياز براي روز مصاحبه اعلام شده است.

مدارك مورد نياز متقاضيان بدون آزمون نیز شامل سوابق علمي و تحقيقاتي در زمينه هاي مرتبط با رشته، اصل مدرك كارشناسي ارشد، ريز نمرات، پايان نامه كارشناسي ارشد، گواهينامه رتبه اولي دوره كارشناسي و كارشناسي ارشد (در صورت احراز رتبه) نيز از مدارك مورد نياز است.


منبع: خبرگزاري مهر
نظرات