تغييرات زمان مصاحبه ارشد چند پرديس دانشگاهي

جزئیات اصلاحات زمانی مصاحبه برخی کد رشته های خاص کارشناسی ارشد پردیسهای خودگردان برخی دانشگاهها اعلام شد.

بر اساس اعلام سازمان سجش، موارد اصلاحي ايجاد شده در خصوص کد رشته های خاص مقطع کارشناسی ارشد پردیسهای خودگردان مشخص شد.

سازمان سنجش درباره بازيگري كد 1357، اعلام کرد که مصاحبه و آزمون پروژه عملي بازيگري از كد رشته امتحاني 1357 براي خواهران صبح و بعد از ظهر روزهاي شنبه و يك شنبه 15 و 16 تیر و برای برادران طی روزهای 17 و 18 خرداد برگزار می شود.

این سازمان همچنین در خصوص دانشگاه فردوسي مشهد اعلام کرد که علاوه بر آن دسته از داوطلباني كه اسامي آنان در سايت اينترنتي اين سازمان به عنوان معرفي شدگان چند برابر ظرفيت در كد رشته امتحاني 1148 (رشته مديريت امور شهري) اعلام شده، لازم است براي شركت در مصاحبه با همراه داشتن کارت شناسايي معتبر ساعت 8 صبح 26 خرداد در محل دانشكده ادبيات و علوم انساني اين دانشگاه حضور بهم رسانند.

با اعلام سازمان سنجش در خصوص سازمان مديريت صنعتي، از آنجائي كه كد رشته محل 15212 از كد رشته امتحاني 1148 اين موسسه داراي شرايط خاص براي پذيرش دانشجو است، داوطلبان باید جهت انجام مصاحبه در روزهاي  26 و 29 خرداد با به همراه داشتن اصل و كپي مدرك كارشناسي، كپي صفحات شناسنامه، اصل كارت ملي و دو قطعه عكس براي مصاحبه به نشاني تهران – خيابان ولي عصر(عج)- نبش خيابان جام جم – سازمان مديريت صنعتي مراجعه کنند.

با افراد واجد شرايط شركت در مصاحبه براي تعيين روز و ساعت مصاحبه تماس گرفته خواهد شد.

نظرات