25% تخفیف دوره های تافل آیلتس مختص فراگیران دوره های مکالمه


فرهیختگان دانشگاه تهران در راستای تسهیل بهره مندی از دوره های آموزشی موسسه،25% تخفیف شرکت در دوره های آموزشی TOEFL و IELTS  را مختص فراگیرانی از دوره های مکالمه که مجوز حضور در این دوره ها را دارند، در نظر گرفته است.

از دیگر تسهیلات در نظر گرفته شده می توان به ارائه این دوره ها به دو صورت "یکپارچه" و "تفکیک مهارت ها" از ترم تابستان 92 اشاره داشت.


نظرات