ثبت نام بدون كنكور دكتري پيام نور

ثبت نام دوره دکتری دانشجویان استعداد درخشان و نخبه دانشگاه پیام نور از امروز آغاز شد و تا یک هفته ادامه خواهد داشت.
از امروز 28 خردادماه ثبت نام داوطلبان استعداد برتر و نخبه دانشگاه ها و موسسات آموزش عالی در مقطع دکتری بدون آزمون دانشگاه پیام نور آغاز شد و به مدت یک هفته ادامه خواهد داشت.

این داوطلبان در صورت احراز شرایط به صورت بدون آزمون پذیرفته خواهند شد و پس از انجام مصاحبه و امتیازدهی برای مهرماه 92 قادر به تحصیل در دانشگاه پیام نور خواهند بود.

50 رشته بدون آزمون برای داوطلبان استعداد برتر و نخبه در نظر گرفته شده و به ازای هر رشته محل یک نفر به صورت بدون آزمون پذیرفته خواهد شد.نظرات