تاريخ اعلام نتايج دكتري يك رشته

معاون آموزشی و تحصیلات تکمیلی دانشگاه عالی دفاع ملی اعلام کرد: نتایج اولیه آزمون ورودی دوره دکتری سال تحصیلی92 دانشگاه عالی دفاع ملی نیمه دوم مرداد ماه سال جاری اعلام می شود.

دکتر حسن شیرازی اعلام کرد: نتایج کتبی آزمون ورودی دوره دکتری سال تحصیلی92 دانشگاه عالی دفاع ملی نیمه دوم مردادماه و نتایج کلی که شامل آزمون کتبی و مصاحبه است، نیمه دوم شهریور ماه اعلام می شود.

وی ادامه داد: آزمون دکتری دانشگاه در 9 رشته برگزار شد و ظرفیت پذیرش هر رشته 10 نفر است، برای پذیرش باید داوطلبان حد نصاب هایی را در مرحله آزمون کتبی و مصاحبه کسب کنند.

معاون آموزشی و تحصیلات تکمیلی دانشگاه عالی دفاع ملی یادآورشد: ممکن است هر 90 ظرفیت دکتری دانشگاه پر شده و ممکن است تمام ظرفیت‌ها به دلیل کسب نکردن حد نصاب ها پر نشود.

وی در مورد چگونگی اعلام نتایج گفت: نام افرادی که حائز شرایط مصاحبه باشند را به سازمان‌هایی که معرفی شده‌اند اعلام می کنیم تا در زمان مشخص شده برای مصاحبه حاضر شوند. پذیرش دانشجویانی که حد نصاب نمره را بدست آورند از مهر ماه آغاز خواهد شد.

560 نفر در آزمون ورودی دوره دکتری سال تحصیلی92 دانشگاه عالی دفاع ملی شرکت کردند، گزینش دانشجو در دانشگاه دفاع ملی از طریق آزمون و از میان کارکنان لشکری با داشتن درجه سرهنگ دومی و جایگاه سازمانی سرتیپ دومی و کارکنان رسمی کشوری با جایگاه کارشناسی ارشد یا مدیرکل به بالا و رؤسای ادارات مستقل انجام می شود.

دانشگاه دفاع ملی، آموزش و پژوهش فرماندهان و مدیران عالی رتبه نظامی انتظامی و کشوری را در سه حوزه مدیریت راهبردی دفاع ملی و امنیت ملی در مقطع دکتری تخصصی برعهده دارد.
منبع: خبرگزاري مهرنظرات