رتبه بندي جديد دانشگاه هاي علوم پزشكي

معاونت تحقیقات و فناوری وزارت بهداشت نتایج رتبه بندی دانشگاه های علوم پزشکی بر اساس وبومتریکس در سال 2013 و مقایسه آن با سال های قبل را برای 46 دانشگاه علوم پزشکی کشور منتشر کرد.

بر اساس شاخص تفاوت رتبه سال های 2012 و 2013 در میان دانشگاه های علوم پزشکی تیپ یک دانشگاه علوم پزشکی اصفهان با 708 رشد رتبه و رتبه 1185 و دانشگاه علوم شهیدبهشتی با 666 رشد رتبه و رتبه 1350 بیشتر رشد را داشته اند.دانشگاه علوم پزشکی مشهد نیز با 106 رتبه کاهش در سال 2013 نسبت به سال 2012، بیشترین میزان کاهش رتبه را داشته است. این دانشگاه در سال 2012 در رتبه 1581 قرار داشت و در سال 2013 به رتبه 1690 رسید.

در این میان دانشگاه علوم پزشکی تهران بهترین رتبه را از نظر رتبه وبومتریک در میان دانشگاه های علوم پزشکی کشور با رتبه 612 دارد و 44 رتبه در سال های 2012 تا 2013 رشد داشته است.

در میان دانشگاه های علوم پزشکی تیپ دو سه نیز که از رتبه 7 به بعد جدول را تشکیل می دهند، بهترین رتبه ها متعلق به دانشگاه تربیت مدرس در بخش پزشکی  با رتبه 2434 و رشد 88 رتبه ای و دانشگاه علوم پزشکی بیرجند با رتبه 2436 و رشد 1611 رتبه ای است.

 دانشگاه های علوم پزشکی زنجان، توانبخشی، کرمانشاه، کردستان، اراک، گلستان، شاهد، همدان، اردبیل و بقیه الله نیز در رتبه های 11 تا 20 قرار دارند.

همچنین دانشگاه های علوم پزشکی ارومیه، لرستان، کاشان، هرمزگان، شهیدصدوقی یزد، قم، قزوین، جندی شاپور اهواز، گیلان، سبزوار، سمنان در رتبه های 21 تا 31 و دانشگاه های علوم پزشکی گناباد، شهرکرد، بوشهر، بابل، رفسنجان، زاهدان، ایلام، شاهرود، یاسوج، زابل، فسا، آزاد اسلامی، جهرم، ارتش و خراسان شمالی نیز از رتبه های 32 تا 46 را در اختیار دارند.


منبع: خبرگزاري مهر
نظرات