3 توصيه ساده ولي ضروري يادگيري زبان


3 توصيه ساده ولي ضروري يادگيري زبان

براي آنكه بتوان زباني را به خوبي و به درستي از همان ابتدا آموخت، مي بايست همواره طي فرآيند يادگيري به يك سري نكات توجه ويژه اي نمود. در مقالات قبلي مانند اين و اين مقاله به نكات اساسي و پايه اي يادگيري صحيح زبان پرداخته شد.

در اين پست سعي شده توجه زبان آموزان به نكات به ظاهر ساده ولي مهم يادگيري يك زبان جديد جلب شود.
سه توصيه و اندرزي كه هر فراگير جدي زبان بايد به خاطر سپرده و هميشه در ذهن داشته باشد:


1- هر روز تمرين كنيد

يادگيري انگليسي يا هر زبان جديدي به گذاشتن وقت كافي نيازمند است. به همين دليل توصيه مي شود براي آموختن زبان برنامه روزانه ريخته شود. حتما در كارهاي روزمره خود يادگيري زبان را بگنجانيد و با يادگيري روزانه لغت، خواندن مطلب، گوش دادن و تقويت مهارت شنيداري و... به يادگيري بهتر و سريعتري برسيد. 

2-براي دليلي منطقي زبان بياموزيد

دليل كافي و خوب داشتن براي انجام هر كاري از جمله يادگيري زبان لازم مي باشد. اگر دليل خوبي براي يادگيري يك زبان خاص نداشته باشيد در يادگيري آن موفق نخواهيد بود. اگر مي خواهيد انگليسي ياد بگيريد، بايد دلايل خود را داشته باشيد. اگر به عنوان مثال دليل شما، تنها زيبايي زبان انگليسي باشد، نمي توانيد تا انتها و تسلط كامل بر اين زبان پيش برويد. مسافرت به يك كشور انگليسي زبان مانند آمريكا مي تواند دليل خوبي باشد كه انگيزه و ذوق كافي يادگيري انگليسي را فراهم مي كند.

3- به كشور مورد نظر سفر كنيد

هرچه بيشتر خود را در شرايط واقعي استفاده از زبان مورد نظر قرار دهيد، يادگيري زبان بهتر و طبيعي تر خواهد بود. بهترين روش براي قرار گرفتن در شرايط ايده آل، سفر است. 

نظرات

طاها ع
مفيد بود.

spdrmn
Thanks for this, it was great