توزيع كارت آزمون توليمو

سازمان سنجش آموزش کشور تاریخ توزیع کارت و برگزاری هفتادو نهمين آزمون زبان انگليسي پيشرفته تولیمو را اعلام کرد.

هفتاد و نهمين آزمون زبان انگليسي پيشرفته روز پنج شنبه 20 تیرماه به طور همزمان در 8 شهرستان مختلف كشور شامل شهرستانهاي اصفهان، بابل، تبريز، تهران، شيراز، كرمان، رشت و مشهد برگزار خواهد شد.

برگ راهنما و كارت شركت در آزمون از روز سه‌‌شنبه 17 تیرماه روي سايت سازمان سنجش آموزش كشور به آدرس www.sanjesh.org قرار مي‌گيرد تا داوطلبان شركت كننده در آزمون بتوانند با وارد كردن اطلاعات شامل شماره پرونده و كد رهگيري و يا نام و نام خانوادگي، سال تولد و شماره كارت ملي خود نسبت به پرينت آن اقدام نمايند.

هر داوطلب براي شركت در جلسه آزمون بايد پرينت كارت شركت در جلسه آزمون و اصل كارت ملي يا اصل شناسنامه عكسدار خود را ارائه نمايد.

چنانچه داوطلبان شركت كننده در آزمون هرگونه اشكالي در كارت ورود به جلسه آزمون خود داشته باشند، مي توانند با مراجعه به نماينده اين سازمان مستقر در باجه رفع نقص در روز چهارشنبه 19 تیر از ساعت 8:00 الي  12:00 صبح و 14:00 الي 18:00 بعداز ظهر مراجعه و با دردست داشتن كارت شناسايي معتبر و دو قطعه عكس نسبت به اصلاح و رفع اشكال احتمالي كارت خود اقدام کنند. 
نظرات