20 نكته آزمون تافل—سري اول


1- با فرمت آزمون تافل آشنا شويد

امروزه در بيشتر كشورها، تافل اينترنتي (iBT) برگزار مي شود و كمتر پيش مي آيد در منطقه اي تافل كاغذي (PBT) رواج داشته باشد. داوطلبان آزمون تافل مي بايست قبل از هر چيز نسبت به فرمت آزمون تافلي كه قصد شركت در آن را دارند آشنايي داشته باشند. استرسي كه افراد معمولا قبل از آزمون دارند بيشتر به خاطر ناشناخته بودن فرمت آزمون و چيزي كه با آن قرار است مواجه شوند مي باشد. بنابراين قبل از آماده شدن براي تافل تحقيق كنيد كه در مركزي كه آزمون مي دهيد كدام نوع TOEFL برگزار مي شود تا با آمادگي كامل در آزمون شركت كنيد.

2- درباره سطح نمره اي كه از تافل مي خواهيد بيشتر تحقيق كنيد

نمره ي تافل براي تمامي افراد غير انگليسي زبان كه قصد ادامه تحصيل در آمريكا را داشته باشند ضروري است. سطح اين نمره و چندي آن بستگي به دانشگاه مورد نظر شما دارد. با دانستن نمره لازم هدفتان دقيق تر شده و مي توانيد نسبت به زمان و هزينه اي كه قرار است براي آمادگي تافل بگذاريد بهتر برنامه ريزي كنيد تا به نتيجه مطلوب برسيد. 

همچنين در نظر داشته باشيد كه نمره تافل iBT با نمره TOEFL PBT  متفاوت بوده و معمولا براي پذيرش دانشگاه ها نمره قسمت نگارش مهمتر از نمره قسمت گفتاري مي باشد. 

3-زبان انگليسي آكادميك را بياموزيد

با توجه به اين كه تافل براي پذيرش در دانشگاه هاي آمريكايي و چند كشور انگليسي زبان ديگر لازم است، زبان انگليسي كه در اين آزمون سوال مي شود به دانش قبلي در خصوص زمينه تخصصي مانند مديريت و ... نياز ندارد. زبان انگليسي آكادميك، زبان و دايره لغتي است كه در محيط دانشگاه به كار گرفته مي شود و هدف آزمون تافل نيز سنجش ميزان تسلط فرد به اين زبان مي باشد. نظرات

sama
ممنون از مقاله. منتظر بقيه ش هستم