جزئيات آزمون توليمو

کارت شرکت در آزمون دوره‌های زبان پیشرفته تولیمو از طریق سایت سازمان سنجش آموزش کشور توزیع شد.
توزیع کارت شرکت در آزمون دوره‌های زبان پیشرفته تولیمو از طریق سایت سازمان سنجش آموزش کشور به نشانی www.sanjesh.org آغاز شد.

سازمان سنجش آموزش کشور، این آزمون را به منظور ایجاد زمینه و توسعه زبان‌آموزی در کشور و فراهم آوردن امکانات سنجش توانائی دانش زبانی دانش‌آموزان، دانشجویان و دانش‌آموختگان، در 10 دوره برگزار می‌کند.

هفتاد و نهمين آزمون زبان انگليسي پيشرفته روز پنج شنبه 20 تیرماه به طور همزمان در 8 شهرستان مختلف كشور شامل شهرستانهاي اصفهان، بابل، تبريز، تهران، شيراز، كرمان، رشت و مشهد برگزار خواهد شد.

نظرات