اعلام نمره جديد قبولي در آزمون‌هاي جامع علوم پزشكي 


شرط قبولی در آزمون های جامع علوم پایه پزشکی، دندانپزشکی و داروسازی و پیش کارورزی از کسب حداقل 50 درصد نمره آزمون دوباره به میزان 70 درصد میانگین نمرات 5 درصد افراد دارای بالاترین نمره بازگشت.


 بر اساس پیشنهاد مرکز سنجش آموزش پزشکی در خصوص بازنگری نحوه محاسبه حد نصاب قبولی در آزمون های جامع علوم پایه پزشکی، دندانپزشکی، داروسازی و پیش کارورزی در پنجاه و یکمین جلسه شورای عالی برنامه ریزی علوم پزشکی در 25 خردادماه 92 مطرح و مورد تصویب قرار گرفت.

حد نصاب نمره قبولی در آزمون های جامع علوم پایه پزشکی، دندانپزشکی، داروسازی و پیش کارورزی بر اساس 70 درصد میانگین مجموع نمرات 5 درصد اول کلیه دانشگاهها محاسبه می شود و این مصوبه از تاریخ تصویب (آزمون شهریور 92 به بعد) لازم الاجرا است.

معاونت آموزشی وزارت بهداشت این مصوبه را که در پنجاه و یکمین جلسه شورای عالی برنامه ریزی علوم پزشکی تصویب شده است به دانشگاهها و دانشکده های علوم پزشکی سراسر کشور ابلاغ کرد.

همچنین شورای عالی برنامه ریزی علوم پزشکی در اصلاحیه ای درباره ماده 12 آیین نامه آموزشی دوره های کاردانی، کارشناسی پیوسته و کارشناسی ناپیوسته مصوب سال 83 در خصوص اخذ واحد همراه با کارورزی در پنجاه و یکمین جلسه شورا مصوب کرد یک درس تئوری به یک درس تئوری یا عملی تغییر یابد.

پیش از این یک بار در سال 89 شورای عالی برنامه ریزی دانشگاه‌های علوم پزشکی مصوب کرد شرط قبولی در آزمون های جامع علوم پایه پزشکی، دندانپزشکی و داروسازی و پیش کارورزی که از شهریور سال 90 به بعد برگزار شد، کسب حداقل 50 درصد نمره آزمون قرار گیرد.

در حال حاضر با این مصوبه وضعیت کسب نمره دانشجویان علوم پایه پزشکی، دندانپزشکی، داروسازی و پیش کارورزی به وضعیت سال 89 بازگشت. بر این اساس حدنصاب نمره قبولی برای امتحانات جامع علوم پایه پزشکی، دندانپزشکی، داروسازی و پیش کارورزی 70 درصد میانگین نمرات 5 درصد افرادی است که بالاترین نمره امتحان را در سطح کشور کسب کرده باشند.

منبع: خبرگزاري مهر


نظرات